De Krokodil

De krokodil is een herkenbaar dier. Hij heeft een bek vol scherpe tanden en een lange staart. Het is een vleesetend reptiel. Maar niet iedere krokodil is gelijk. Er bestaan 22 verschillende soorten.

De krokodillenfamilie

De krokodillen zijn te verdelen in drie soorten dieren. Dit zijn de alligators, de ‘echte’ krokodillen en de gaviaal. Er zijn 7 verschillende soorten alligators, 14 echte krokodillen en één gaviaal. Het verschil tussen alligators en krokodillen is gemakkelijk te zien. Je ziet het aan de tanden als ze hun bek gesloten hebben. Bij de alligator zie je dan geen vierde tand in de onderkaak. Bij de krokodil zie je deze tand wel. De gaviaal is een aparte soort. Hij heeft een hele lange, smalle snuit. Bij het mannetje zit er aan de punt een knobbel op.

De pantserkrokodil

Ook in Dierenpark Emmen wonen krokodillen. Het zijn pantserkrokodillen. Dit is een soort ‘echte’ krokodil. Daarom wordt in het volgende stuk nog wat meer over deze krokodil verteld. De pantserkrokodil is bruingelig van kleur. Hij heeft zwarte vlekken. Zijn snuit is slank en groenig met bruine vlekken. Gemiddeld wordt deze krokodil 2,5 meter lang. Maar hij wordt ook wel eens langer. Soms wordt hij wel 4 meter. Hij weegt maximaal 200 kilo. Net als alle krokodillen heeft hij veel scherpe tanden in zijn bek. Dit kunnen er wel 72 zijn. De pantserkrokodil maakt ook geluid. Sommige mensen vinden dat dit lijkt op de ploffende uitlaat van een vrachtauto.

Waar woont de pantserkrokodil?

De pantserkrokodil leeft in Centraal- en West-Afrika. Hij woont daar in rivieren, moerassen en meren. Hij komt ook voor in het zoute water langs de kust van dat gebied. Maar hij vindt zoet water fijner. Er is weinig bekend over hoeveel er nog van deze krokodil zijn. Gedacht wordt dat er ongeveer 50.000 in het wild leven.

Wat eet de pantserkrokodil?

De pantserkrokodil eet vlees, net als alle krokodillen. Hij eet vooral vis, kikkers, reptielen en watervogels. Maar als hij iets groters kan vangen, zal hij het zeker doen. De jacht van de pantserkrokodil is hetzelfde als bij andere krokodillen.

Hoe leeft de pantserkrokodil?

De pantserkrokodil heeft een simpel leventje. Hij leeft in zijn eentje. Ze komen alleen af en toe bij elkaar om te paren. De meeste tijd ligt de pantserkrokodil te zonnen. Tegen de avond gaat hij op jacht, net als andere krokodillen. De pantserkrokodil kan tijdens het zwemmen lang zonder adem. Hij kan wel anderhalf uur onderwater blijven. Pantserkrokodillen worden maximaal 40 jaar oud.

Jonge pantserkrokodilletjes

In februari zoeken een mannetje en vrouwtje elkaar op. Ze paren dan in het water. Hierna gaan ze weer hun eigen weg. In maart en april maakt het vrouwtje een broedhoop. Deze hoop bestaat uit blaadjes en takjes. In deze hoop legt het vrouwtje 12 tot 32 eieren. Ze dekt de hoop af met aarde. De bladeren gaan rotten. Hierdoor wordt de hoop van binnen warm. Verder schijnt de zon op de hoop. Met de warmte worden de eieren uitgebroed. Na 100 dagen komen de eieren uit. Wanneer de moeder gepiep hoort, schiet ze de jongen te hulp. Ze helpt door de eieren voorzichtig stuk te bijten. Het aantal mannetjes en vrouwtjes dat wordt geboren hangt af van de warmte. Hoe warmer het in de broedhoop wordt, hoe meer mannetjes er worden geboren. Na de geboorte zorgt de moeder nog een paar maanden voor haar jongen. Daarna leren ze op eigen benen te staan. Pantserkrokodillen zijn volwassen met 12 jaar.

Vijanden van de pantserkrokodil

De pantserkrokodil hoeft niet bang te zijn voor andere dieren. Wel wordt zijn leefgebied kapot gemaakt door mensen. Ook jagen ze op hem voor zijn vlees en huid. Zijn huid is niet zoveel waard. Maar omdat er steeds minder Nijlkrokodillen zijn, wordt er nu meer op de pantserkrokodil gejaagd. Het aantal pantserkrokodillen dat in het wild voorkomt wordt daarom steeds minder.

Pantserkrokodillen in Dierenpark Emmen

In het dierenpark wonen twee volwassen pantserkrokodillen. Het zijn één mannetje en een vrouwtje, die samen al verschillende keren voor nageslacht hebben gezorgd. Ze leven in het Afrikahuis en delen hun verblijf met twee dwergkrokodillen. Beide soorten krokodillen leven gescheiden van elkaar. Met planten is een Afrikaans oerwoud nagebouwd. Er is ook een strandje aangelegd. Een gedeelte hiervan wordt verwarmd. Op dit stuk kunnen de krokodillen lekker opwarmen of eieren leggen. De krokodillen krijgen in Dierenpark Emmen twee kippen per week en een halve emmer ratten of vissen te eten.