28 mei 2013

Kick Off Bouw van het Belevenspark

Dierenpark Emmen geeft op 31 mei op feestelijke wijze een impressie van het nieuwe Belevenspark. De Commissaris van de Koning, dhr. J. Tichelaar, de Burgemeester van Emmen, dhr. C. Bijl en Frankwin van Beers, Directeur van Dierenpark Emmen zullen aanwezig zijn bij deze Kick Off. 

De genodigden krijgen de gelegenheid met een voertuig het terrein te verkennen om een indruk te krijgen van de grootte en inhoud van de drie klimaatzones: de Wereld van Hete Droogte, Vochtige Warmte en IJzige Koude.
Als officiële handeling zal de eerste boom van het nieuwe Belevenspark worden geplant door de heren Tichelaar, Bijl en van Beers. Tussen de wortels van die boom zal als bewijs een oorkonde, ondertekend door diezelfde heren, begraven worden.

Dierenpark Emmen geeft op 31 mei op feestelijke wijze een impressie van het nieuwe Belevenspark Dierenpark Emmen geeft op 31 mei op feestelijke wijze een impressie van het nieuwe Belevenspark